CA    ES

 
 
 
ESTUDI
Equip
Serveis
PROJECTES
CONTACTE
 
 
 
OBRES I REFORMES

-Projectes d’obra nova

-Projectes d’enderroc

-Projectes de rehabilitació d’edificis

-Projectes de reforma i ampliació d’habitatges

-Projectes d’urbanisme i plans parcials

-Projectes de parcel·lació

-Projectes de subdivisió d’habitatges i divisions horitzontals

-Projectes de legalitzacióTRŔMITS I ASSESSORAMENT-Inspecció tčcnica d’edificis (ITE)

-Certificats

-Cčdules d’habitabilitat

-Certificats d’eficičncia energčtica

-Llicencies ambientals (Projectes d’activitats)

-Trŕmits per accedir als ajuts a la rehabilitació d’habitatges

-Informes

-Diagnosi de patologies en l’edificació

-Control pressupostari de l’obra

-Taxacions
 
   
rca@rcaestudi.cat